Liečebný dom Balnea Splendid

Piešťany

Kategória: Liečebné a kúpeľné zariadenia

Autori: Ing. arch. Viktor Uhliarik, Ing. arch. Jozef Schuster
Adresa: Kúpeľný ostrov 30, Piešťany
Projekt komplexu Balnea: 1965 – 1981
Realizácia: 1970 – 1971

Vnútorný bazén láka kúpeľných hostí svojimi liečebnými účinkami, dobovým interiérom i krásnym výhľadom na okolitý park

Liečebný dom Balnea Splendid je jednou zo súčastí rozsiahleho liečebného komplexu Balnea, situovaného v severo-východnej časti kúpeľného ostrova mesta. Komplex postavený s použitím oceľovo-betónového skeletu je príkladom kvalitnej architektúry zo 70. rokov 20. storočia ponímanej v štýle neskorej moderny. Architektúru objektu charakterizujú čisté, funkcionalistické línie, veľkoplošné zasklenia a kontinuálne sa tiahnuce loggie. Zariadenia liečebného domu poskytujú pre kúpeľných hostí široký záber služieb – liečebné procedúry, stravovacie, kultúrno-spoločenské i iné možnosti. Jednotlivé budovy kúpeľného komplexu sú navzájom prepojené priebežnými, vzdušne pôsobiacimi chodbami ponúkajúcimi výhľad na priľahlý park, čo dáva návštevníkom možnosť objavovať rôzne zákutia a zároveň príjemný pocit voľnosti. Takéto dojmy umocňuje i preplávajúca dispozícia umožňujúca pohyb rôznymi smermi, ktorá bola v tomto období typická najmä pre hotely, školy či liečebné domy. 

Architektonicky najzaujímavejšími súčasťami objektu sú interiéry vstupnej haly, kaviarne i samotného vnútorného liečebného bazéna. Základnými prevádzkovými súčasťami vstupnej zóny je úsek recepcie, „lobby“ priestor s dnes už vymenenými kreslami a zasklenou stenou oddelená predajňa suvenírov. I keď je interiér vstupnej haly čiastočne prerobený, dodnes je tu prítomná pamäťová stopa minulosti. Sú to najmä zachované súčasti stavebného interiéru v podobe travertínového obkladu a dlažby z jurského vápenca, pripomínajúce pôvodnú znakovosť vnútorného prostredia. Mobiliár, ktorý bol kedysi integrovanou výtvarnou súčasťou interiérov, je už dnes z veľkej časti vymenený alebo novo realizovaný. [3]

Na rozptylový priestor haly dispozične nadväzujú chodby vedúce k iným budovám komplexu, k hosťovským izbám a bazénovej časti. Vo viacerých z nich sa nachádza dodnes zachovaná kameninová dlažba, sedací nábytok i kvetináče. Priestorovo veľkorysý interiér kaviarne s vloženou galériou má nádych noblesy, príznačnej pre interiéry luxusných kaviarní tej doby. Preplávajúci interiér prístupný z haly i vonkajšej terasy, víta prichádzajúcich hostí pokojnou atmosférou, komfortom v podobe mäkkých čalúnených kresiel a honosne pôsobiacimi svietidlami. V porovnaní s inými spoločenskými priestormi sa interiér hrdí množstvom dobových interiérových prvkov, pripomínajúcich niekdajšiu kaviarenskú atmosféru. 

 „V celom interiéri dominujú farby červená, biela a hnedá. Takto ponímaná farebnosť sa objavuje v rôznych formách – v podobe kamenných, drevených obkladov, projektového koberca, čalúnenie nábytku ap. Najviac sa opakujú travertínové obklady ponímané v dvoch variantách. Skoro vo všetkých verejne prístupných častiach je použitá dlažba z jurského vápenca, ktorá je miestami pokrytá kobercom. Ďalším opakujúcim sa prvkom interiérov sú dyhované obklady z latovky, upravené tmavou lazúrou.“ [3] Zmapovaný objekt Balnea Splendid je iba jedným z množstva kúpeľných domov realizovaných v 60. a 80. rokoch, ktoré spájali mnohé spoločné črty v kontexte použitého výrazového štýlu, dispozície či prevádzkových atribútov.

Použité zdroje
  1. Šlachta, Štefan: Kúpeľný komplex Balnea – Piešťany‘‘. Web portál ASB. Dostupné na: https://www.asb.sk/architektura/kupelny-komplex-balnea-piestany
  2. Pamätihodnosti mesta: Komplex Balnea – Centrum. Web portál PNky.sk. Dostupné na: https://www.pnky.sk/novinky/pamatihodnosti-mesta-komplex-balnea-centrum/
  3. Labašová, Karin: Liečebný domov Balnea Splendid v Piešťanoch. Seminárna práca k predmetu: Verejný interiér, FAD STU Bratislava, LS 2022/2023
Fotodokumentácia

Karin Labašová
Branko Sedlák
Jana Vinárčiková