Reprezentačné
interiéry v slovenskej
architektúre

60. – 80. roky
20. storočia